Thursday, January 21, 2010


VISI

SEKOLAH UNGGUL MENJANA GENERASI TERBILANG

MISI

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

MOTO SEKOLAH

BERILMU, BERAKHLAK, BERJAYA


PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Banang Jaya dengan penuh keprihatinan dan iltizam berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

1. Menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti sebaik sahaja sesi persekolahan bermula

2. Mewujudkan iklim sekolah yang konduksif, selamat, selesa, dan harmoni bagi meningkatkan budaya ilmu, disiplin dan keceriaan persekitaran.

3. Mempertingkatkan dan memperkembangkan potensi individu bagii melahirkan bintang-bintang atau pemimpin melalui bidang akademik dan kokurikulum pada masa depan.

4. Bersedia menerima dan melayan pelajar, ibu bapa, penjaga dan pelawat dengan mesra, cekap dan tepat apabila berurusan dengan sekolah.

5. Meningkatkan persefahaman, kesedaran, menerima, pendapat, syor, dan teguran yang membina dari masyarakat demi mempertingkatkan mutu dan kualiti pendidikan di sekolah ini.

6. Mempertingkatkan profesionalisma guru dan kakitangan melalui latihan, kursus atau program.

7. Memastikan bahawa pelajar dapat mengambil peperiksaan sekolah dan awam seperti PMR dan SPM seperti yag dijadualkan.